2e oproep en laatste nieuws: komt allen op woensdagmiddag 13 februari naar het Provinciehuis

Beste mensen,
In aansluiting op onze eerdere oproep vragen we u opnieuw om op woensdag 13 februari om 13.00 uur aanwezig te zijn bij de openbare vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling.
Locatie: Provinciehuis, Koningskade 1 Den Haag .
Besproken wordt onze wens tot plaatsing van een geluidscherm langs de A4 en het niet nakomen van de al in 2009 gemaakte afspraken en daarna gedane toezeggingen en aankondigingen door de provincie Zuid-Holland. Deze bijeenkomst is extra van betekenis in het licht van de komende verkiezing van Provinciale Staten op 20 maart a.s.
Het provinciebestuur hoopt dat met de plaatsing van wat extra bomen het geluidprobleem wordt opgelost, maar dit is slechts een druppel op een gloeiende plaat.
We zullen tijdens de vergadering gebruik maken van het inspreekrecht, samen met ten minste nog 6 insprekers!
Komt allen naar deze vergadering en laat u zien en horen door middel van uw aanwezigheid, spandoeken, applaudisseren na een gloedvol betoog (hoewel dit officieel misschien niet mag), enzovoort. Iemand van onze achterban mailde ons: neem het echte geluid van de A4 (uiteraard van zo dichtbij mogelijk) op met een telefoon of ander apparaat en speel dit af op de 13e. Zo kan je A4 echt laten horen. En als je dat met meerdere mensen tegelijk doet en bijv. via bluetooth speakers afspeelt dan wordt het echt indrukwekkend en zet het kracht bij jullie boodschap.
Kortom: we accepteren niet dat de provincie zich onttrekt aan haar eerdere afspraken en toezeggingen!
Laatste nieuws: zie bijgaand artikel in het Leidsch Dagblad van 9 februari j.l. over misstanden bij de baggerstort. Vanuit de financiële opbrengst hiervan had een geluidsscherm gefinancierd moeten worden (bijlage).
Tot woensdag!
Namens het bestuur van de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4
Gerard Wisse, voorzitter
Ruud Henkus, secretaris