Alle Nieuws

DANK U WEL

Hierbij wil ik alle leden en sympathisanten van de vereniging: Stop Geluidsoverlast A4 bedanken voor jullie support en steun op 13 februari j.l. bij de Commissie Duurzame Ontwikkeling bij de Provinciale Staten. Wat binnen drie kwartier zou worden afgewerkt werd een discussie van drie uur tussen oppositie en coalitie. Mede door uw aanwezigheid waren alle …

Posted in Nieuws | 1 Comment

Super goed nieuws!

Beste mensen,Woensdag 20 februari is tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland met algemene stemmen een door het CDA, met steun van 6 andere partijen, ingediende motie (zie bijlage) aangenomen. Deze motie roept het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland op binnen twee jaar een adequate geluidwerende voorziening …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Super goed nieuws!

2e oproep en laatste nieuws: komt allen op woensdagmiddag 13 februari naar het Provinciehuis

Beste mensen, In aansluiting op onze eerdere oproep vragen we u opnieuw om op woensdag 13 februari om 13.00 uur aanwezig te zijn bij de openbare vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling. Locatie: Provinciehuis, Koningskade 1 Den Haag . Besproken wordt onze wens tot plaatsing van een geluidscherm langs de A4 en het niet nakomen …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor 2e oproep en laatste nieuws: komt allen op woensdagmiddag 13 februari naar het Provinciehuis

Nieuwsbrief

Even bijpraten… (Onderstaand bericht is ook via email verstuurd. Niet ontvangen, maar wel gewenst? Check dan of uw e-mailadres en instellingen nog kloppen via uw privélink, of vraag deze link opnieuw op of stuur een e-mail naar info@a4stil.nl met het verzoek om opgenomen te worden in de mailinglijst.) De ledenvergadering van onze vereniging in december …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief

Geluidwal in verkiezingsprogramma’s CDA en GroenLinks

Het CDA heeft de realisering van een geluidwerende voorziening langs rijksweg A4 ter hoogte van Voorschoten opgenomen in haar programma voor de statenverkiezingen in Zuid-Holland op 20 maart 2019. Hiermee is zo’n geluidsscherm of geluidswal een stapje dichterbij gekomen. In juni stemde het CDA in Provinciale Staten bij de behandeling van de provinciale Kadernota nog …

Posted in Nieuws | 2 Comments

Even bijpraten…

Onderstaand bericht is ook via email verstuurd. Niet ontvangen, maar wel gewenst? Check dan of uw e-mailadres en instellingen nog kloppen via uw privélink, of vraag deze link opnieuw op of stuur een e-mail naar info@a4stil.nl met het verzoek om opgenomen te worden in de mailinglijst. Nu de zomervakantie langzamerhand op een eind loopt willen …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Even bijpraten…

Leidsch Dagblad van 13 juli 2018 over onze strijd

Op 13 juli 2018 publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel over onze strijdbaarheid en onze toenemende druk op Provinciale Staten Leidsch Dagblad 13 juli 2018

Posted in Nieuws | 1 Comment

Persbericht van Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4

Provinciale Staten bijna akkoord met geluidsschermen langs de A4; actiecomité blij met toenemende steun Op 27 juni jl. kwamen Provinciale Staten van Zuid-Holland (PS) bij de bespreking van het Kaderbesluit Infrastructuur 2019 slechts 3 stemmen tekort voor een amendement om per direct 3 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de aanleg van een geluidwering …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Persbericht van Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4

Nog even doorknokken: bijna een meerderheid in PS voor geluidsschermen!

Op woensdag 27 juni 2018 is tijdens de vergadering van Provinciale Staten Z-H over de Kadernota met slechts 3 stemmen tekort (van de in totaal 55 stemmen) een door Groen Links, de PVV en 50PLUS ingediend amendement om 3 miljoen Euro ter beschikking te stellen ten behoeve van de aanleg van geluidwering langs de A4 bij …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nog even doorknokken: bijna een meerderheid in PS voor geluidsschermen!

Discussie in Provinciale Staten

Afgelopen woensdag 23 mei was er een vergadering van de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Voor deze vergadering hadden wij inspreekrecht gevraagd en toegewezen verkregen. We hebben namens Stop Geluidsoverlast A4 de Statencommissie klip en klaar nog eens verteld, dat de provincie zich niet kan en mag onttrekken aan de meerdere …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Discussie in Provinciale Staten

Dank aan nieuwe leden en sympathisanten

De verspreiding van de flyer Stopgeluidsoverlast A4 huis aan huis in Oost-Voorschoten heeft een groot aantal nieuwe leden opgeleverd. Ieder, die zich heeft opgegeven: héél, héél hartelijk dank en welkom bij de vereniging. Deze steun in de rug is voor ons een stimulans ons uiterste best te doen om de realisering van de geluidschermen te …

Posted in Nieuws | 2 Comments

Leids Dagblad

ook het Leids Dagblad heeft  woensdag 25 April een uitgebreid artikel geplaatst over de brief naar de provincie en de oplopende frustraties binnen de vier organisaties die zich  inzetten voor diverse belangen op en rond Vlietland.

Posted in Nieuws | 1 Comment

Artikel in Groot Voorschoten

In de Groot Voorschoten krant van gisteren (26 April, de dag  voor Koningsdag) staat een goed artikel over de vier belangengroepen die eveneens strijden voor de plaatsing van geluidswerende voorzieningen langs de A4. Zij hebben, als derden  partij in het contract, nu de province middels een officiele brief gesommeerd om  de gemaakte afspraken en de …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Artikel in Groot Voorschoten

Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden

Een viertal organisaties heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gesommeerd zich nu eindelijk eens aan de afspraken te houden die ze al jaren geleden (in 2009) met die organisaties heeft gemaakt over de verbetering van de oevers van de Meeslouwerplas en de aanleg van een geluidsscherm langs de A4. De vier organisaties zijn: de Vereniging Vrienden …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden

Ervaringen bijeenkomst 18 April 2018 – Gouden Leeuw

Op 18 april j.l. was er een inloopavond georganiseerd door Rijkswaterstaat in verband met de verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leidschendam. De Vereniging: Stop Geluidsoverlast A4 heeft alle leden en sympathisanten  opgeroepen deze inloopavond te bezoeken en de voorlichters van Rijkswaterstaat te vragen wanneer de geluidschermen worden geplaatst. Velen van u hebben aan …

Posted in Nieuws | 1 Comment

Informatie avond

Op woensdag 18 april van 19.00 tot 21.00 is er in Hotel de Gouden Leeuw te Voorschoten een informatie-avond van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat over de uitbreiding met 2 rijbanen van de A4 vanaf Burgerveen tot Leidschendam. Wij roepen U op om aan de aanwezige voorlichters te vragen waar de geluidschermen komen te staan. …

Posted in Nieuws | 2 Comments

Aandacht van de provinciale vertegenwoordigers

Onze acties beginnen nu ook tot beweging binnen het provinciebestuur te leiden. Zie bijgaand artikel (“VVD Statenfractie bezorgd om geluidsoverlast A4″ ) over de zorgen van de VVD fractie in Provinciale Staten over de geluidsoverlast vanaf de A4. Dit is belangrijk nieuws omdat het uiteindelijk de provincie Zuid-Holland is die haar eerdere afspraken en toezeggingen over …

Posted in Nieuws | 2 Comments

Steunbetuigingen vanuit de politiek, zowel Voorschoten als Provincie

Loon naar werken. De politiek geeft gehoor aan onze oproepen tot plaatsing van de geluidschermen op de A4 nabij de Meeslouwerplas. Zowel in het Leidsch Dagblad, zo ook in het weekblad Groot Voorschoten en de Voorschotense Krant wordt in de Partijprogamma’s  van de VVD, CDA en SP vermeldt, dat zij de provincie houden aan de …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Steunbetuigingen vanuit de politiek, zowel Voorschoten als Provincie

Geschiedenis van de geplande geluidwerende voorzieningen tussen de A4 en Vlietland en de Vogelplas Starrevaart.

De plannen voor een geluidwering langs de Vogelplas Starrevaart – en later ook Vlietland – kennen een lange voorgeschiedenis. Die begon in 1996 met een verzoek van de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart aan Rijkswaterstaat om medewerking te verlenen voor een geluidswal tussen de A4 en de Vogelplas Starrevaart. Dit proces heeft zich de nodige tijd voortgesleept, …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Geschiedenis van de geplande geluidwerende voorzieningen tussen de A4 en Vlietland en de Vogelplas Starrevaart.

Gesprek met wethouder Binnendijk

Op 11 januari 2018 had het bestuur van het Actiecomité een gesprek met wethouder Binnendijk van de gemeente Voorschoten. We spraken af dat de wethouder een actie gaat voorbereiden richting provincie Zuid-Holland. Het doel hiervan is dat de provincie zich aan eerdere afspraken en toezeggingen houdt. De provincie moet dus zo spoedig mogelijk overgaan tot …

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Gesprek met wethouder Binnendijk

Bezoek wethouder Binnendijk

Wethouder Binnendijk heeft op 24 januari 2018 met twee ambtenaren één van onze bestuursleden bezocht om met eigen oren het luidruchtige verkeer op de A4 te horen. De wethouder moest erkennen dat het verkeerslawaai zeer storend is.  

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bezoek wethouder Binnendijk