DANK U WEL

Hierbij wil ik alle leden en sympathisanten van de vereniging: Stop Geluidsoverlast A4 bedanken voor jullie support en steun op 13 februari j.l. bij de Commissie Duurzame Ontwikkeling bij de Provinciale Staten. Wat binnen drie kwartier zou worden afgewerkt werd een discussie van drie uur tussen oppositie en coalitie. Mede door uw aanwezigheid waren alle Statenleden wakker geschut. Met als gevolg dat de besluitvorming over de geluidschermen kwestie werd doorgeschoven naar de Statenvergadering. 20 februari schrijven we als een historische dag. De motie tot realisering van adequate geluidswering aan de A4 nabij Meeslouwerplas en Vogelplas Starrevaart werd met algemene stemmen aangenomen.

Mede door uw steun en aanwezigheid bij de vergaderingen hebben wij ons eerste doel bereikt. Nu zullen we scherp in de gaten houden of Provinciale Staten zich aan uw woord houden.

Nogmaals dank voor uw steun.

Gerard Wisse, Ruud Henkus, Kees Meershoek en Leo Koelman.

Steunbetuigingen vanuit de politiek, zowel Voorschoten als Provincie

Loon naar werken.

De politiek geeft gehoor aan onze oproepen tot plaatsing van de geluidschermen op de A4 nabij de Meeslouwerplas. Zowel in het Leidsch Dagblad, zo ook in het weekblad Groot Voorschoten en de Voorschotense Krant wordt in de Partijprogamma’s  van de VVD, CDA en SP vermeldt, dat zij de provincie houden aan de overeenkomst tot plaatsing van geluidschermen.

Vandaag zondag 18 maart zijn drie statenleden van de Provincie Zuidholland samen met een VVD-delegatie langs geweest bij onze penningmeester om zelf te komen luisteren naar de overlast van het geluid. Hoewel de wind matig was, kwamen zij tot de conclusie, dat het geluid niet acceptabel was. Zij zegden toe vragen te gaan stellen en aan deze zaak te blijven trekken. Zij waren van mening dat gezien de beperkte kosten van een geluidswal er iets moet gaan gebeuren. Dit is voor ons een goede steun in de rug om met volle vaart met onze plannen door te gaan.