DANK U WEL

Hierbij wil ik alle leden en sympathisanten van de vereniging: Stop Geluidsoverlast A4 bedanken voor jullie support en steun op 13 februari j.l. bij de Commissie Duurzame Ontwikkeling bij de Provinciale Staten. Wat binnen drie kwartier zou worden afgewerkt werd een discussie van drie uur tussen oppositie en coalitie. Mede door uw aanwezigheid waren alle Statenleden wakker geschut. Met als gevolg dat de besluitvorming over de geluidschermen kwestie werd doorgeschoven naar de Statenvergadering. 20 februari schrijven we als een historische dag. De motie tot realisering van adequate geluidswering aan de A4 nabij Meeslouwerplas en Vogelplas Starrevaart werd met algemene stemmen aangenomen.

Mede door uw steun en aanwezigheid bij de vergaderingen hebben wij ons eerste doel bereikt. Nu zullen we scherp in de gaten houden of Provinciale Staten zich aan uw woord houden.

Nogmaals dank voor uw steun.

Gerard Wisse, Ruud Henkus, Kees Meershoek en Leo Koelman.

Eén antwoord op “DANK U WEL”

Reacties zijn gesloten.