Gesprek met wethouder Binnendijk

Op 11 januari 2018 had het bestuur van het Actiecomité een gesprek met wethouder Binnendijk van de gemeente Voorschoten. We spraken af dat de wethouder een actie gaat voorbereiden richting provincie Zuid-Holland. Het doel hiervan is dat de provincie zich aan eerdere afspraken en toezeggingen houdt. De provincie moet dus zo spoedig mogelijk overgaan tot plaatsing van de beloofde geluidsschermen langs de A4 ter hoogte van Voorschoten.