Nieuwsbrief

Even bijpraten…

(Onderstaand bericht is ook via email verstuurd. Niet ontvangen, maar wel gewenst? Check dan of uw e-mailadres en instellingen nog kloppen via uw privélink, of vraag deze link opnieuw op of stuur een e-mail naar info@a4stil.nl met het verzoek om opgenomen te worden in de mailinglijst.)

De ledenvergadering van onze vereniging in december is goed verlopen. De opkomst was heel bevredigend. De voorzitter gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. De vereniging is eind 2017 opgericht om druk te kunnen uitoefenen op de provinciale overheid om gevolg te geven aan de contractuele verplichtingen, de toezeggingen en de belofte op de bouwborden langs de Vliet om een geluidswering te realiseren langs de A4. Het resultaat van deze activiteit betekende dat ruim 600 adressen zich hebben aangemeld als lid of sympathisant. In 2018 is door het Actiecomité weer twee keer ingesproken in vergaderingen van de Commissie Duurzame Ontwikkeling (D.O.) van de Provincie.
In juni leek de geluidswering dichterbij te komen toen een amendement werd ingediend om €3 miljoen te reserveren voor de geluidswering, dit werd echter met een kleine meerderheid verworpen. Sindsdien lijkt het CDA, dat had tegengestemd, een voorzichtige omwenteling te maken.
Momenteel voeren wij gesprekken met zo mogelijk alle Statenfracties; wij wachten nog op een afspraak met D66 en SP. De poging om met VVD-gedeputeerde Vermeulen een afspraak te maken is nog steeds niet gelukt, ondanks het feit dat de Commissie D.O. hierop duidelijk bij de gedeputeerde heeft aangedrongen. De gedeputeerden van VVD en D66 durven nog steeds te beweren dat er geen afspraak is tot plaatsing van een geluidswering.
Zoals wij al eerder melden hebben de vier partijen die via een derdenbeding partij zijn bij het contract tussen de Provincie en BAM een sommatie gestuurd aan de Provincie en aan BAM (de tekst hiervan staat op onze website). Het antwoord van de advocaten van de Provincie en van BAM is weinig inhoudelijk en is meer een vlucht naar het verleden. De betrokkenen, onder leiding van de Vrienden van Vlietland, bezinnen zich nog wat zij met de nietszeggende reactie gaan doen.
Voorlopig is weer een vergadering van de Commissie D.O. gepland voor woensdagmiddag 13 februari a.s. in het Provinciehuis in Den Haag. Afhankelijk van de agenda zal hierbij weer door ons worden ingesproken, evenals door 3 andere betrokkenen. Het zou goed zijn als zoveel mogelijk van onze leden en sympathisanten op de publieke tribune aanwezig kunnen zijn; de Vrienden van Vlietland doen een gelijksoortig beroep op hun leden. Wij zullen u nog informeren of de agenda inderdaad inspreekmogelijkheid biedt, alsmede over de aanvangstijd van de vergadering. De lokale media zullen wij ook op deze bijeenkomst wijzen. Tenslotte kunnen wij nog vermelden dat wij in contact zijn met een T.V.-omroep om te bezien of het weinig vertrouwenwekkende optreden van de Provincie langs die weg aan de kaak kan worden gesteld.