Steunbetuigingen vanuit de politiek, zowel Voorschoten als Provincie

Loon naar werken.

De politiek geeft gehoor aan onze oproepen tot plaatsing van de geluidschermen op de A4 nabij de Meeslouwerplas. Zowel in het Leidsch Dagblad, zo ook in het weekblad Groot Voorschoten en de Voorschotense Krant wordt in de Partijprogamma’s  van de VVD, CDA en SP vermeldt, dat zij de provincie houden aan de overeenkomst tot plaatsing van geluidschermen.

Vandaag zondag 18 maart zijn drie statenleden van de Provincie Zuidholland samen met een VVD-delegatie langs geweest bij onze penningmeester om zelf te komen luisteren naar de overlast van het geluid. Hoewel de wind matig was, kwamen zij tot de conclusie, dat het geluid niet acceptabel was. Zij zegden toe vragen te gaan stellen en aan deze zaak te blijven trekken. Zij waren van mening dat gezien de beperkte kosten van een geluidswal er iets moet gaan gebeuren. Dit is voor ons een goede steun in de rug om met volle vaart met onze plannen door te gaan.